دینام پژو آردی

دینام پژو آردی
   نوع : والئو    
AL-2009 : شماره فنی برادران قربانی
موجود | حداقل سفارش :  1
مشخصات فنی دینام پژو آردی به شرح زیر میباشد:
ولتاژ : 14 ولت
آمپراژ : 90 آمپر
دینام پژو
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت چکیتخفیف چکیقیمت نقدیتخفیف نقدیقیمت واحدولتاژ | آمپراژ
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

TEL : +98 21 55171603
Fax : +98 21 55171604
Email: info [at] ghorbani-brothers.com
Web: www.ghorbani-brothers.com

© Copy right 2021 | All ights Reserved | Ghorbani Brothers Corporation