دینام پیکان

دینام پیکان
   نوع : والئو    
AL-2005 : شماره فنی برادران قربانی
موجود | حداقل سفارش :  1
گروه صنعتی قربانی تولید کننده قطعات برقی خودروهای سواری و سنگین در ایران بوده است که در حال حاضر توانسته است نیمی از نیاز بازار به استارت و دینام را تامین نماید.
گروه صنعتی قربانی دینام پیکان را با ولتاژ 14 و آمپراژ 60 تولید می نماید .شایان ذکر است دینام پیکان با ضمانت بدون قید و شرط 6 ماه به فروش می رسد.
دینام پیکان
سفارشتعدادحداقل سفارشقیمت چکیتخفیف چکیقیمت نقدیتخفیف نقدیقیمت واحدولتاژ | آمپراژ
طراحی و سئو توسط:
نانوتجارت

TEL : +98 21 55171603
Fax : +98 21 55171604
Email: info [at] ghorbani-brothers.com
Web: www.ghorbani-brothers.com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Ghorbani Brothers Corporation